BNobr„O gwiazdo betlejemska,
Zaświeć na niebie mym;

Tak szukam cię wśród nocy, Tęsknię za światłem twym.

Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,

Bóg-Człowiek z Panny Świętej, Dany na okup win.”Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu składa moc najserdeczniejszych życzeń:

Niech Boża Miłość emanująca blaskiem od Betlejemskiego Żłóbka napełni serca nową nadzieją. Niech obejmie opieką wszystkie rodziny i zleje obfitość darów Bożych: Chorym- zdrowie, biednym- wsparcie bogatym- sens życia, pokrzywdzonym- sprawiedliwość i pocieszenie, samotnym- przyjaciół. Niech wszyscy otrzymają największy dar nadchodzących Świąt – Pokój serca oraz bliskość rodziny i przyjaciół. Do Siego Roku.

Zarząd Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu.

Radom, Boże Narodzenie 2017 r.