ROK 2024


 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne
pod nazwą

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2024 ROKU,

NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

ZADANIE PUBLICZNE JEST DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD GMINY MIASTA RADOMIA

Okres realizacji zadania: od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2024


 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne
pod nazwą

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2024 ROKU,

NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

ZADANIE PUBLICZNE JEST DOFINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD GMINY MIASTA RADOMIA

Okres realizacji zadania: od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

2018

ROK 2018

ogł.wnOZ.2018PORADY PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- OGŁOSZENIE

 

2017

ROK 2017

 

ogł.wnHosp2017

 


 

ogłoszenie-alkoh.2017-2


 

pl2

 


 

wn.alkoh.2017

 

 

2016

ROK 2016

 

ogłwniosek hos16

 

ogłoszenie-grantSt.16


 

wniosek-alkoh.2016

 

 


 

wniosek Nord-walk.2016

 

 


wniodekppsych2016 

 

2015

ROK 2015

wniosekTrzeźwarodzina

 

 


 

wnio.alk15


 

wniosek-poradyplakat


 

Zad.pub Ogl.2015        ogłoszenie-nordic-2015             


 

2014

ROK - 2014

herb Radomia                                                                          pio stare

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

 

realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

 

pod nazwą

„Trzeźwa rodzina – radosne i spokojne świętowanie”

 

w okresie od 03.12.2014r. do 31.12.2014r.

 

SFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.525.20.2014 z dnia 03 grudnia 2014r.

 

 


 

herb Radomia-may                                                                    pio stare

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

pod nazwą
"Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem"

w okresie od 01.08.2014r. do 31.08.2014r.

FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.525.3.2014 z dnia 16 maja 2014r.

W ramach zadania wyjazd do Turna k/Białobrzeg z programem profilaktycznym

w dniach od 25.08.2014r. do 28.08.2014r

 


 

herb Radomia                                                                      pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.
pod nazwą

"Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne zaadresowane  do uczniów."

w okresie od 01.08.2014r. do 31.12.2014r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.526.56.2014 z dnia 01 lipca 2014r.

W ramach zadania:

 • odbywać się będą prelekcje w szkołach prowadzone przez lekarza, specjalistę terapii
  uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 01.09.2014r. do 30.11.2014r.
 • w grudniu odbędzie się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia.

 


 

 

plakat 2014

 

Prezentacja1.ppt

 


 

 

he radompap.mały                                                                          pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne
pod nazwą
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA
OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2014 ROKU,
NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD GMINY MIASTA RADOMIA

Okres realizacji zadania: od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

 

2013

ROK - 2013

wojewoda

pio stare

 

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

w okresie od 01.09.2013r. do 31.12.2013r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą

„Zajęcia z dogoterapii i konsultacje z psychologiem”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego

(umowa nr WPS.VI.100/2013 z dnia 20.08.2013r.)

 

W ramach zadania w okresie od 19.09.2013r. do 16.12.2012r. odbywają się:

• w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00 – 18:00 odbywają się zajęcia z dogoterapii i konsultacje z psychologiem przy ul. Malczewskiego 8 w Radomiu

 

tablica ogłoszeń-2013-1

 

logo_radom

pio stare

 

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie  publiczne w zakresie

 

PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA w 2013r.
w okresie od 01.05.2013r. do 31.10.2013r.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

W ramach zadania:

 • zajęcia „Nordic Walking” (Las Kapturski) w okresie od 07 maja 2013r. do 30 września 2013r.
 • zajęcia z psychologiem i prelekcje lekarza (w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Warzywna 3/9) w okresie od 01 października 2013r. do 25 października 2013r.

{gallery}nordic2013{/gallery}

 

 

 

radom pio

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9
realizuje zadanie publiczne w zakresie

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2013 ROKU,

NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI


ZADANIE JEST FINANSOWANE

ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA RADOMIA

okres realizacji zadania: od 15 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

Rok 2012

 

radom pio

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9
realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pod tytułem

„Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”
w okresie od 01.09.2012r. do 18.11.2012r.
DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
zgodnie z umową nr ZS-II.526.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

 

W ramach zadania odbędą się 4 prelekcje dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych prowadzone przez lekarza, specjalistę psychoterapii uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 15 września 2012r. do 15 listopada 2012r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.
W dniach 16-18 listopada 2012r. odbędzie się seminarium podsumowujące realizację zadania.

 

 

 

wojewoda

pio stare

 

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2012r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą

„Zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wsparcie psychologiczne”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego

(umowa nr WPS.VI.17/2012 z dnia 23.07.2012r.)

 

W ramach zadania w okresie od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. odbywają się:

• zajęcia plastyczne i muzyczne (w PSP nr 7, ul. Tybla 7/11, 26-600 Radom)

• konsultacje z psychologiem (w PSP nr 7, ul. Tybla 7/11, 26-600 Radom)

 

 

 plakat i

 

logo_radom

pio stare

 

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie  publiczne w zakresie

 

PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA w 2012r.
w okresie od 15.05.2012r. do 15.11.2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

W ramach zadania:

 • zajęcia „Nordic Walking” (w Kosowie i Lesie Kapturskim) w okresie od 15 maja 2012r. do 07 października 2012r.
 • zajęcia z psychologiem i prelekcje dietetyka (w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Warzywna 3/9) w okresie od 08 października 2012r. do 15 listopada 2012r.

 

 

 

herb

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne w zakresie

 


OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2012 ROKU,

NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

 


Okres realizacji zadania: od 02 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

 

 

 

logo_wfos

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie edukacji ekologicznej pt.

 


Organizacja konkursu ekologicznego pt. "Magiczne drzewo"

- zakup nagród dla laureatów i druk kalendarzy z wyróżnionymi pracami

 


Okres realizacji: od 10 września 2011 do 31 grudnia 2011.

Dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

, zgodnie z umową nr 0397/11/EE/D z dnia 13 listopada 2011r. całkowity koszt zadania: 10800zł, kwota dofinansowania 5400zł.

 

 

 • W ramach zadania zostanie zorganizowany konkurs ekologiczno plastyczny pt. "Magiczne drzewo" skierowany do uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej oraz do uczniów klas 1 - 3 gimnazjum. Dodatkową kategorią uczestników są podopieczni Stowarzyszenia.
 • Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do wydruku kalendarzy trójdzielnych i listkowych.
 

Porady prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

pod tytułem

 

„Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”w okresie od 15.08.2011r. do 15.12.2011r.

dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia
zgodnie z umową nr ZS-II.526.21.2011 z dnia 6 czerwca 2011r.

 

W ramach zadania:

 

 • odbywać się będą prelekcje w szkołach gimnazjalnych prowadzone przez lekarza, psychologa, prawnika i duszpasterza w okresie od 01 września 2011r. do 30 listopada 2011r.
 • w dniu 5 grudnia 2011 r. odbędzie się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia z udziałem reprezentantów młodzieży, nauczycieli i prelegentów.
 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne pod nazwą

 

"Dogoterapia - pies przyjacielem i terapeutą" 

 

w okresie od 01.08.2011r. do 30.11.2011r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewody Mazowieckiego

zgodnie z umową nr WPS.VI.100/2011 z dnia 14.07.2011r.

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • zajęcia z dogoterapii (w IV LO im. dra T. Chałubińskiego, ul. Mariacka 25, 26-600 Radom) w okresie od 24 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2011r. w każdą środę o godzinie 17:00.
 • konsultacje z psychologiem (w IV LO im. dra T. Chałubińskiego, ul. Mariacka 25, 26-600 Radom) w okresie od 24 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2011r. w każdą środę o godzinie 17:00.

{gallery}dogoterapia{/gallery}

 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW RADOMIA W 2011r.

 

w okresie od 06.06.2011r. do 30.11.2011r.

Dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia

zgodnie z umową nr ZS-11.526.1.9.2011 z dnia 06.06.2011r.

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • zajęcia Nordic Walking (w Kosowie i Lesie Kapturskim) w okresie od 6 czerwca 2011r.
  do 20 października 2011r.
 • prelekcje dietetyka i spotkania z psychologiem (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Limanowskiego 29A) w okresie od 27 października 2011r. do 24 listopada 2011r.

{gallery}nordic{/gallery}

 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 


OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2011 ROKU,

NIE BĘDĄCYMI ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

 


Okres realizacji: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia

 

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • Konsultacje z psychologiem dla podopiecznych i rodzin (w domu lub siedzibie Stowarzyszenia)

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

pod tytułem

 

Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”

w okresie od 01.09.2012r. do 18.11.2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.526.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

 

 

 

W ramach zadania odbędą się 4 prelekcje dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych prowadzone przez lekarza, specjalistę psychoterapii uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 15 września 2012r. do 15 listopada 2012r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.

W dniach 16-18 listopada 2012r. odbędzie się seminarium podsumowujące realizację zadania.