PODZIĘKOWANIE DLA STOWARZYSZENIA BIEGIEM RADOM

Zarząd Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu wyraża serdeczne podziękowanie

Stowarzyszeniu Biegiem Radom a szczególnie Panu Prezesowi Tadeuszowi Kraska

za inicjatywę zorganizowania w ramach odbywającej się dnia 23 czerwca 2013 r. w Radomiu imprezy: I PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA’76 - biegu: „Mila Charytatywna” i przekazanie uzyskanych środków finansowych  na rzecz budowy Centrum Opiekuńczo – Hospicyjno – Rehabilitacyjnego – „DOM ŻYCIA ŚW. ALOJZEGO ORIONE” w Alojzowie k/ Iłży realizowanego przez nasze Stowarzyszenie.

W imieniu Zarządu

Prezes Jadwiga Panek  - Lenartowicz