KRS – 0000197078

Konto bankowe Stowarzyszenia:

PKO BP S.A. II O/RADOM
92 1020 4317 0000 5302 0093 4331


Konto bankowe budowy Ośrodka
hospicyjno-opiekuńczego
w Alojzowie

Bank Zachodni WBK  S.A.
20 1090 2688 0000 0001 3114 3672