Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu z wielką radością pragnie poinformować, że dnia 4 marca 2017 r. nasz wolontariusz pan Kazimierz Markowski obchodził okrągłą rocznicę 70-lecia urodzin. Z tej okazji pan Kazimierz zorganizował wspaniałe przyjęcie urodzinowe w gronie rodziny, przyjaciół i zaproszonych gości. Życzeniem pana Kazimierza było, aby wszyscy zaproszeni na uroczystość goście zamiast kwiatów dla jubilata złożyli do skarbonki datek pieniężny na budowę ośrodka hospicyjno – opiekuńczego w Alojzowie k/ Iłży. Zaproszona na tę uroczystość prezes Stowarzyszenia Jadwiga Panek – Lenartowicz przedstawiła zebranym dokonania i cele naszej organizacji oraz postęp prac na budowie ośrodka. Po prezentacji dwoje wnucząt - Laura i Szymon zbierali do puszek datki pieniężne na w/w cel.

W podziękowaniu od Stowarzyszenia pani prezes złożyła szanownemu Jubilatowi najlepsze życzenia oraz okolicznościowe podziękowanie za wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia. Pani prezes podziękowała również uczestnikom przyjęcia za poparcie szlachetnej inicjatywy pana Kazimierza a także za deklarowaną przez wielu z gości chęć wsparcia działalności Stowarzyszenia odpisem 1% podatku.

Jesteśmy wielce zaszczyceni, że idea służby i ofiarności przyświecająca pracy wolontariusza zajaśniała pięknym blaskiem podczas tak szczególnego momentu w życiu Jubilata. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Panu Kazimierzowi za wrażliwość serca i pamięć o naszych potrzebach. Życzymy Drogiemu Jubilatowi radości życia, szczęścia rodzinnego, dużo zdrowia, oraz spełnienia najskrytszych pragnień.


Niżej fotogaleria z uroczystości.

ozio_gallery_nano