W dniu 17 grudnia 2017 roku w Restauracji "Aviator" przy ul. Malczewskiego 18 odbyła się wieczerza wigilijna Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. Udekorowaną salę oraz tradycyjne wigilijne menu zasponsorował jak zawsze od kilku lat Prezes Zarządu Hotelu - Restauracji "Aviator" pan Grzegorz Gilewski. Oprócz naszych podopiecznych wraz z opiekunami w gronie szacownych gości byli: Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia UM Radomia pani Elwira Skoczek, Radna RM Radomia pani Magdalena Lasota, wiceprezes Stowarzyszenia KAWP "Victoria" pan Mirosław Bieńkowski wraz z małżonką, członkowie Zarządu i pracownicy biura Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu oraz najbardziej oczekiwany przez dzieci i młodzież św. Mikołaj z paczkami.

Po powitaniu wieczerzę wigilijną rozpoczął odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa i złożeniem życzeń ks. Radosław Wąchocki. Pięknym wyrazem więzi i życzliwego braterstwa było łamanie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie życzeń świątecznych i noworocznych. pani Prezes Jadwiga Panek - Lenartowicz już na wstępie uroczystości skierowała do wszystkich uczestników podziękowanie za przybycie i złożyła okolicznościowe życzenia. Wigilia przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze wśród śpiewu tradycyjnych kolęd i pastorałek. Na zakończenie wszyscy podopieczni otrzymali paczki na gwiazdkę od św. Mikołaja.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji Wigilii. Dziękujemy właścicielowi Hotelu - Restauracji "AVIATOR" panu Grzegorzowi Gilewskiemu za nieodpłatne przygotowanie całej wieczerzy wigilijnej, oraz personelowi Restauracji za smaczne dania i słodycze, ciepłe przyjęcie i miłą obsługę uroczystości.

Serdeczne podziękowanie w imieniu podopiecznych składamy pani Dyrektor Jolancie Świdzikowskiej z Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) za przygotowanie i podarowanie paczek dla naszych podopiecznych.

Serdeczne dziękujemy również panu Wojciechowi Dąbrowskiemu za udział jako św. Mikołaj w naszej uroczystości.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia:

ozio_gallery_nano