Zbiórki publiczne

PIO-2013

 

 


 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu , ul. Warzywna 3/9, 26-600

Radom w dniu 15.09.2013r. przeprowadziło zbiórkę publiczna zgodnie

z Decyzją Burmistrza Iłży  nr SO.5311.4.2013 z dnia 19.08.2013r.

Do puszek kwestarskich zebrano 315,00 złotych (słownie: trzysta

piętnaście złotych). Środki finansowe uzyskane przez Stowarzyszenie

ze zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na budowę Centrum

Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjnego.

 

 


 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu , ul. Warzywna 3/9, 26-600

Radom w dniach 04-05.05.2013r. przeprowadziło zbiórkę publiczną

zgodnie z Decyzją Burmistrza Iłży  nr SO.5311.1.2013 z dnia 29.04.2013r.

Nie sprzedano żadnej cegiełki.

Do puszek kwestarskich zebrano 277,00 złotych.

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej to 139,57złotych.

Kwota po odjęciu kosztów wynosi 137,43 zł. (słownie: sto trzydzieści

siedem złotych czterdzieści trzy grosze).

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012