Rok 2012


radom pio

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9
realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pod tytułem

„Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”
w okresie od 01.09.2012r. do 18.11.2012r.
DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA
zgodnie z umową nr ZS-II.526.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

 

W ramach zadania odbędą się 4 prelekcje dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych prowadzone przez lekarza, specjalistę psychoterapii uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 15 września 2012r. do 15 listopada 2012r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.
W dniach 16-18 listopada 2012r. odbędzie się seminarium podsumowujące realizację zadania.

 

 


wojewoda

pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2012r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą

„Zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wsparcie psychologiczne”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego

(umowa nr WPS.VI.17/2012 z dnia 23.07.2012r.)

 

W ramach zadania w okresie od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. odbywają się:

• zajęcia plastyczne i muzyczne (w PSP nr 7, ul. Tybla 7/11, 26-600 Radom)

• konsultacje z psychologiem (w PSP nr 7, ul. Tybla 7/11, 26-600 Radom)


 

 plakat i

 

logo_radom

pio stare

 

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie  publiczne w zakresie

 

PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA w 2012r.
w okresie od 15.05.2012r. do 15.11.2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

W ramach zadania:

 • zajęcia „Nordic Walking” (w Kosowie i Lesie Kapturskim) w okresie od 15 maja 2012r. do 07 października 2012r.
 • zajęcia z psychologiem i prelekcje dietetyka (w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Warzywna 3/9) w okresie od 08 października 2012r. do 15 listopada 2012r.


 

 

herb

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne w zakresie

 


OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2012 ROKU,

NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

 


Okres realizacji zadania: od 02 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

 

 

 

logo_wfos

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie edukacji ekologicznej pt.

 


Organizacja konkursu ekologicznego pt. "Magiczne drzewo"

- zakup nagród dla laureatów i druk kalendarzy z wyróżnionymi pracami

 


Okres realizacji: od 10 września 2011 do 31 grudnia 2011.

Dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

, zgodnie z umową nr 0397/11/EE/D z dnia 13 listopada 2011r. całkowity koszt zadania: 10800zł, kwota dofinansowania 5400zł.

 

 

 • W ramach zadania zostanie zorganizowany konkurs ekologiczno plastyczny pt. "Magiczne drzewo" skierowany do uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej oraz do uczniów klas 1 - 3 gimnazjum. Dodatkową kategorią uczestników są podopieczni Stowarzyszenia.
 • Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do wydruku kalendarzy trójdzielnych i listkowych.
 

Porady prawne i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

pod tytułem

 

„Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”w okresie od 15.08.2011r. do 15.12.2011r.

dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia
zgodnie z umową nr ZS-II.526.21.2011 z dnia 6 czerwca 2011r.

 

W ramach zadania:

 

 • odbywać się będą prelekcje w szkołach gimnazjalnych prowadzone przez lekarza, psychologa, prawnika i duszpasterza w okresie od 01 września 2011r. do 30 listopada 2011r.
 • w dniu 5 grudnia 2011 r. odbędzie się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia z udziałem reprezentantów młodzieży, nauczycieli i prelegentów.
 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne pod nazwą

 

"Dogoterapia - pies przyjacielem i terapeutą" 


w okresie od 01.08.2011r. do 30.11.2011r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewody Mazowieckiego

zgodnie z umową nr WPS.VI.100/2011 z dnia 14.07.2011r.

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • zajęcia z dogoterapii (w IV LO im. dra T. Chałubińskiego, ul. Mariacka 25, 26-600 Radom) w okresie od 24 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2011r. w każdą środę o godzinie 17:00.
 • konsultacje z psychologiem (w IV LO im. dra T. Chałubińskiego, ul. Mariacka 25, 26-600 Radom) w okresie od 24 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2011r. w każdą środę o godzinie 17:00. 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW RADOMIA W 2011r.

 

w okresie od 06.06.2011r. do 30.11.2011r.

Dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia

zgodnie z umową nr ZS-11.526.1.9.2011 z dnia 06.06.2011r.

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • zajęcia Nordic Walking (w Kosowie i Lesie Kapturskim) w okresie od 6 czerwca 2011r.
  do 20 października 2011r.
 • prelekcje dietetyka i spotkania z psychologiem (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Limanowskiego 29A) w okresie od 27 października 2011r. do 24 listopada 2011r. 

 

logo_radom

 

 

 

Stowarzyszenie im. O. Pio realizuje zadanie publiczne w zakresie

 


OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2011 ROKU,

NIE BĘDĄCYMI ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI

 


Okres realizacji: od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Dofinansowane przez Gminę Miasta Radomia

 

 

W ramach zadania odbywają się:

 

 • Konsultacje z psychologiem dla podopiecznych i rodzin (w domu lub siedzibie Stowarzyszenia)

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

pod tytułem

 

Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”

w okresie od 01.09.2012r. do 18.11.2012r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.526.28.2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

 

 

 

W ramach zadania odbędą się 4 prelekcje dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych prowadzone przez lekarza, specjalistę psychoterapii uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 15 września 2012r. do 15 listopada 2012r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.

W dniach 16-18 listopada 2012r. odbędzie się seminarium podsumowujące realizację zadania.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012