ROK - 2014

herb Radomia                                                                          pio stare


Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

 

realizuje zadanie publiczne w zakresie

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

 

pod nazwą

„Trzeźwa rodzina – radosne i spokojne świętowanie”

 

w okresie od 03.12.2014r. do 31.12.2014r.

 

SFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.525.20.2014 z dnia 03 grudnia 2014r.


 


 

herb Radomia-may                                                                    pio stare

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

pod nazwą
"Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i z wyjazdem"

w okresie od 01.08.2014r. do 31.08.2014r.

FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.525.3.2014 z dnia 16 maja 2014r.

W ramach zadania wyjazd do Turna k/Białobrzeg z programem profilaktycznym

w dniach od 25.08.2014r. do 28.08.2014r

 


 

herb Radomia                                                                      pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.
pod nazwą

"Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne zaadresowane  do uczniów."

w okresie od 01.08.2014r. do 31.12.2014r.

DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.526.56.2014 z dnia 01 lipca 2014r.

W ramach zadania:

  • odbywać się będą prelekcje w szkołach prowadzone przez lekarza, specjalistę terapii
    uzależnień, prawnika i duszpasterza w okresie od 01.09.2014r. do 30.11.2014r.
  • w grudniu odbędzie się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia.

 


 


plakat 2014


Prezentacja1.ppt

 


 


he radompap.mały                                                                          pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu realizuje zadanie publiczne
pod nazwą
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA
OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2014 ROKU,
NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD GMINY MIASTA RADOMIA

Okres realizacji zadania: od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.


Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012