Zadanie publiczne z Gminy Miasta Radomia 2014

herb Radomia-may                                                                                                         pio stare

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9

realizuje zadanie publiczne w zakresie

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r.

pod nazwą

„Trzeźwa rodzina – radosne i spokojne świętowanie"

w okresie od 03.12.2014r. do 31.12.2014r.

SFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

zgodnie z umową nr ZS-II.525.20.2014 z dnia 03 grudnia 2014r.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012