7 items tagged "radom"

Wyników 1 - 7 z 7

Realizowane zadania publiczne

Category: Uncategorised
Utworzone: piątek, 15, czerwiec 2012 08:52

ROK 2018

ogł.wnOZ.2018


ROK 2017


ogł.wnHosp2017

 


 

ogłoszenie-alkoh.2017-2


 

pl2

 


 

wn.alkoh.2017


 


Informacje o stowarzyszeniu: cele, środki działania.

Category: Uncategorised
Utworzone: sobota, 10, marzec 2012 10:22

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w Warszawie dnia 26 lutego 2004 roku. Posiada prawa oraz status organizacji pożytku publicznego, co upoważnia stowarzyszenie do otrzymywania od osób fizycznych i firm odpisu 1% od podatku.

Główna działalność, to prowadzenie hospicjum domowego na zasadach wolontariatu [chorzy z chorobami nowotworowymi, metabolicznymi i genetycznymi].Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie ze względu na chorobę i niepełnosprawność, oraz ich rodzin.

W kręgu zainteresowania stowarzyszenia znajduje się także:

  1. Działalność charytatywna, społeczna, edukacyjna i kulturalna.

  2. Promowanie idei wolontariatu.

  3. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Wymienione cele są realizowane poprzez: udział w projektach, akcje prozdrowotne, integracyjne i edukacyjne oraz szerzenie idei hospicyjnej i wolontariatu wśród społeczności lokalnej miasta Radomia i okolic.

Zabawa karnawałowa dla podopiecznych Stowarzyszenia

Category: Aktualności
Utworzone: wtorek, 28, luty 2012 00:00

W dniu 11 lutego 2012 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu odbyła się zabawa karnawałowa dla podopiecznych Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. Zabawę zorganizowali słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego, wolontariusze z PSP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu oraz wolontariusze Stowarzyszenia.

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny - 2011

Category: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 26, wrzesień 2011 11:20

W dniu 23 września 2011r. Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu uroczyście świętowało wspomnienie św. Pio z Pietrelciny – patrona naszej organizacji. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia była uroczysta Msza św. w kościele OO. Bernardynów przy ul. Żeromskiego 6/8, skąd zaproszeni goście udali się do sali budynku NOT-u przy ul. Struga 7a, gdzie zgromadziliśmy się na wspólnym poczęstunku.

Stowarzyszenie na XIII "Święcie Chleba" 04.09.2011

Category: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 11, kwiecień 2011 11:15

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu było obecne ze stoiskiem promocyjnym na XIII "Swięcie Chleba" organizowanym w Muzeum Wsi Radomskiej w dniu 04-09-2011. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wigilia w Stowarzyszeniu 12.12.2010r.

Category: Aktualności
Utworzone: środa, 15, grudzień 2010 11:08

Relacja z kolacji wigilijnej, w dniu 12.12.2010, dla podopiecznych ich rodzin, zarządu i zaproszonych gosci. Poczęstunek odbył się w Hotelu Aviator, ul. Malczewskiego 1.

Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny - 2010

Category: Aktualności
Utworzone: wtorek, 12, październik 2010 00:00

Dnia 23 września 2010 roku odbyły się jak co roku uroczystości z okazji wspomnienia św. O. Pio z Pietrelciny, patrona naszego Stowarzyszenia.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012