4 items tagged "Pio"

Wyników 1 - 4 z 4

Informacje o stowarzyszeniu: cele, środki działania.

Category: Uncategorised
Utworzone: sobota, 10, marzec 2012 10:22

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w Warszawie dnia 26 lutego 2004 roku. Posiada prawa oraz status organizacji pożytku publicznego, co upoważnia stowarzyszenie do otrzymywania od osób fizycznych i firm odpisu 1% od podatku.

Główna działalność, to prowadzenie hospicjum domowego na zasadach wolontariatu [chorzy z chorobami nowotworowymi, metabolicznymi i genetycznymi].Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie ze względu na chorobę i niepełnosprawność, oraz ich rodzin.

W kręgu zainteresowania stowarzyszenia znajduje się także:

  1. Działalność charytatywna, społeczna, edukacyjna i kulturalna.

  2. Promowanie idei wolontariatu.

  3. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Wymienione cele są realizowane poprzez: udział w projektach, akcje prozdrowotne, integracyjne i edukacyjne oraz szerzenie idei hospicyjnej i wolontariatu wśród społeczności lokalnej miasta Radomia i okolic.

Wyniki konkursu ekologiczno - plastycznego "Magiczne drzewo"

Category: Aktualności
Utworzone: wtorek, 15, listopad 2011 11:23

Na konkurs wpłynęło łącznie 58 prac. Wszystkie prace były zgodne z założeniami Regulaminu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.  Informujemy, że laureatami w konkursie ekologiczno - plastycznym pt. "Magiczne drzewo" zostali: 

Stowarzyszenie na XIII "Święcie Chleba" 04.09.2011

Category: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 11, kwiecień 2011 11:15

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu było obecne ze stoiskiem promocyjnym na XIII "Swięcie Chleba" organizowanym w Muzeum Wsi Radomskiej w dniu 04-09-2011. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny - 2010

Category: Aktualności
Utworzone: wtorek, 12, październik 2010 00:00

Dnia 23 września 2010 roku odbyły się jak co roku uroczystości z okazji wspomnienia św. O. Pio z Pietrelciny, patrona naszego Stowarzyszenia.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012