Spotkanie Mikołajkowe Stowarzyszenia - 2016

DSCF4698AW ramach realizacji grantu otrzymanego z Urzędu Miasta Radomia pt. „Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.” odbyło się dnia 3 grudnia 2016 r.

spotkanie Mikołajkowe Stowarzyszenia dla podopiecznych wraz rodzinami. Na początku spotkania zebrani wysłuchali prelekcji pani Doroty Kępka nt. obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie prezes Stowarzyszenia pani Jadwiga Panek – Lenartowicz powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: wiceprezydent miasta Radomia pan Jerzy Zawodnik, Radna Rady Miejskiej pani Magdalena Lasota, prezes i wiceprezes Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego - pani Elżbieta Wielgosik i pan Hubert Kaczmarski, pan Lech Barszcz z RTBS „Administrator”, pan Jacek Szliegel ze Stowarzyszenia „Radomianie Razem”, oraz pan Mirosław Bieńkowski - wiceprezes Stowarzyszenia KAWP „Viktoria”. Goście nie przyszli z pustymi rękami, ale podarowali naszym podopiecznym paczki świąteczne i życzyli udanych Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach realizowanego grantu paczki świąteczne podopiecznym wręczył wiceprezydent pan Jerzy Zawodnik, składając zebranym świąteczne życzenia.

W imieniu Zarządu i naszych podopiecznych składamy serdecznie podziękowanie dyrekcji i personelowi Hotelu „Aviator” przy ul. Malczewskiego 18 za pięknie przygotowany wystrój sali i stołów oraz profesjonalną obsługę naszego spotkania. Dziękujemy naszym gościom za paczki i radość, jaką sprawili naszym podopiecznym. Dziękujemy także pracownikom za zorganizowanie spotkania a podopiecznym i rodzinom za obecność i prawdziwie rodzinną atmosferę.

DSCF4678A     DSCF4687A DSCF4679A DSCF4694A     DSCF4697A DSCF4698A DSCF4699A DSCF4705A 

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012