Wyniki konkursu ekologiczno - plastycznego "Magiczne drzewo"

Na konkurs wpłynęło łącznie 58 prac. Wszystkie prace były zgodne z założeniami Regulaminu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.  Informujemy, że laureatami w konkursie ekologiczno - plastycznym pt. "Magiczne drzewo" zostali: 

Szkoły podstawowe:


miejsce 1.

Aleksandra Prokopczyk, kl. V, SP nr 1 w Przysusze, opiekun: Anna Kubicka 


miejsce 2.

Laura Pietrasik, kl. IVa, PSP w Przytyku, opiekun: Zofia Pasek 


miejsce 3.

Wiktoria Boruch, kl. V, PSP im. J. Brandta w Orońsku, opiekun: Dorota Stefańska 


Gimnazja:


miejsce 1.

Maja Brodnicka, kl. IIIf, PG nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu, opiekun: Irena Śniarska 


miejsce 2.

Krystian Skrzek, kl. IId, PG nr 22 im. K. Wojtyły w Radomiu, opiekun: Małgorzata Szpak 


miejsce 3.

Anna Kuleta, kl. III, Prywatne Gimnazjum im. Św.  Królowej Jadwigi w Mariówce, opiekun: Anna Kubicka  


GRATULUJEMY!

 

Zwycięskie prace zostały wyłonione na posiedzeniu komisji konkursowej w składzie: Anna Rudnicka, Agata Ludwińska, Sebastian Wosik, Annabela Borysiewicz, Renata Jarosz, które odbyło się dnia 14. listopada 2011r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu podsumowującym w grudniu. Informacja o terminie spotkania zostanie przesłana pocztą do szkół macierzystych laureatów oraz umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia .

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012