Wigilijne Spotkanie Aviator2014

SPOTKANIE WIGILIJNE STOWARZYSZENIA IM. O. PIO W RADOMIU
W HOTELU „AVIATOR” W RADOMIU

W-1 W-2 W-12


W dniu 14 grudnia 2014 roku  w Hotelu „Aviator” przy ul. Malczewskiego 18 w Radomiu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu.

W spotkaniu uczystniczyli członkowie Zarządu, pracownicy, wolontariusze oraz podopieczni hospicjum domowego (dzieci i dorośli) wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

Wigilię rozpoczęła i powitała zebranych pani Prezes Jadwiga Panek – Lenartowicz składając wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszony na to spotkanie ks. Robert Kowalski odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa a następnie wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach zebrani zasiedli do wigilijnej wieczerzy, która upłynęła wśród przyjemnej atmosfery, śpiewu kolęd i wzajemnej życzliwości.

Drugą część spotkania wigilijnego wypełnila wizyta św. Mikołaja w tradycyjnym biskupim stroju, z workiem kolorowych prezentów dla podopiecznych hospicjum domowego. Wszyscy podopieczni zostali obdarowani. Widać było wielką radość naszych chorych i ich opiekunów z uczestniczenia w tej Wigilii oraz możliwości spotkania się z innymi.

Sponsorem Wieczerzy Wigilijnej był pan Grzegorz Gilewski, właściciel Hotelu „Awiator”, który od kilku lat organizuje dla podopiecznych Stowarzyszenia Wigilię. Pan Grzegorz wraz z obsługą hotelu zawsze dbają o estetyczny i uroczysty wygląd sali i stołu wigilijnego oraz zapewniają obfity posiłek zgodnie z tradycyjnym wigilijnym menu.
Sponsorem paczek świątecznych było kolejny raz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu przy ul. Kościuszki 7, z inicjatywy pani Dyrektor Jolanty Świdzikowskiej.

SPONSOROM ORAZ OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W POMOC PRZY ORGANIZACJI NASZEJ WIGILII W IMIENIU WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012