Uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego - Alojzów 2013

Uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego  
Centrum Opiekuńczo – Hospicyjno – Rehabilitacyjnego –
„DOM ŻYCIA ŚW. ALOJZEGO ORIONE” w Alojzowie k/ Iłży

W dniu 8 czerwca 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja budowy i wmurowania Aktu Erekcyjnego Centrum Opiekuńczo – Hospicyjno – Rehabilitacyjnego – „Dom Życia św. Alojzego Orione” w Alojzowie k/ Iłży.

O godz. 10:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele parafialnym św. Izydora i św. Jadwigi Śląskiej w Alojzowie, którą celebrowali:

  1. Dziekan dekanatu iłżeckiego – ks. Stanisław Styś,
  2. Proboszcz Parafii w Alojzowie - ks. Janusz Wach

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do budynku w stanie surowym na miejscu budowy Centrum (Alojzów 5). Po odczytaniu tekstu i podpisaniu nastąpiło poświęcenie Aktu i terenu budowy oraz wmurowanie Aktu Erekcyjnego w/w Centrum.

W uroczystości uczestniczyli:

  1. Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Osiński,
  2. Burmistrz Iłży – Andrzej Moskwa,
  3. Przewodniczący Rady Miasta Iłży – Andrzej Pałka,
  4. Sołtys i Radny Miasta Iłży Ryszard Duraziński,
  5. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic – Anna Szczepanowska,
  6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie p. Katarzyna Marczykowska,
  7. Zarząd, pracownicy Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu i zaproszeni goście.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiej Restauracji „Jaskółka” w miejscowości Pieńki 40 na uroczysty obiad zasponsorowany przez panią Agnieszkę Sobanię i pana Mirosława Sadowskiego - Gospodarzy Restauracji.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje wszystkim gościom za obecność na bardzo ważnej dla nas uroczystości.
Specjalne podziękowanie w imieniu Zarządu i zaproszonych gości kierujemy do Gospodarzy Restauracji „Jaskółka” za życzliwość i prawdziwie staropolską gościnność.
 

Gospodarze Restauracji "Jaskółka" p. Agnieszka Sobania i p. Mirosław Sadowski
oraz Prezes Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu p. Jadwiga Panek - Lenartowicz

akt
Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012