Zbiórka publiczna

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, ul. Warzywna 3/9 w 2012 roku ze zbiórki publicznej (decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr SO.III.5311.11.2012 z dnia 25.04.2012r.) uzyskało kwotę 1.976,92zł., w tym koszty organizacji zbiórki 168,34zł.

Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznaczyło na budowę ośrodka hospicyjnego w Alojzowie k/Iłży.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012