Relacja z Wigilii Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu w Hotelu AVIATOR, ul, Malczewskiego 18.

W dniu 9 grudnia 2012 roku w Hotelu "AVIATOR" przy ul. Malczewskiego 18 odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. Wieczerza została przygotowana, jak w kilku ubiegłych latach przez naszego drogiego sponsora - właściciela hotelu Aviator p. prezesa Grzegorza Gilewskiego wraz z personelem. Na tej uroczystości byli obecni członkowie Zarządu wraz z panią prezes Jadwigą Panek - Lenartowicz, ojciec kapelan Antoni Maciejowski z Klasztoru OO. Bernardynów w Radomiu, pracownicy biura, wolontariusze, podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami/opiekunami, oraz zaproszeni goście z Centrum Kształcenia Ustawicznego(CKU) przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu.

Wigilia rozpoczęła się od powitania zebranych przez p. prezes Stowarzyszenia Jadwigę Panek - Lenartowicz. Po wystąpieniu powitalnym ojciec kapelan odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa i pobłogosławiwszy stół wigilijny złożył zebranym życzenia. Następnie wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne. Potem zebrani zasiedli  do posiłku przy obficie zastawionym potrawami wigilijnymi wspólnym stole. W pięknej i podniosłej atmosferze uczestnicy wieczerzy wigilijnej śpiewali tradycyjne kolędy i dzielili się własnymi doświadczeniami z przeżywania tego dnia. Śpiewy ubogacał swoją grą na akordeonie p. Józef Lament. Potem przyszła pora na wręczenie prezentów, które naszym podopiecznym wręczyli p. dyrektor Jolanta Świdzikowska i p. mgr Violetta Niedzielska z Centrum Kształcenia Ustawicznego, oraz przybyły na tę chwilę Święty Mikołaj. Paczki świąteczne zostały ufundowane przez darczyńców z Radomia: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) oraz dyrekcję i młodzież PG 13 im. Polskich Noblistów.
Uroczystość przebiegła w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Zarząd Stowarzyszenia, wolontariusze wraz ze wszystkimi uczestnikami spotkania wigilijnego składa wyrazy wdzięczności  właścicielowi Hotelu Aviator p. Grzegorzowi Gilewskiemu za zapewnienie naszym podopiecznym i wszystkim gościom obfitego stołu, pięknego otoczenia i specjalnej - godnej tego dnia atmosfery uczty wigilijnej. Dziękujemy za wszystko a przede wszystkim za stałe wspieranie naszej działalności. Życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności na cały 2013 rok.

Agencja reklamowa nDesign.
Copyright 2012

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 2012